První pomoc

Podle zákoníku práce má zaměstnavatel přijmout opatření proti mimořádným událostem. Jednou z těchto událostí je také poskytnutí první pomoci, kterou mají za povinnost poskytnout všichni občané. Neodborné poskytnutí první pomoci může mít opačný výsledek než bychom si doopravdy přáli. Nepodceňujte tedy toto riziko a nechejte proškolit zaměstnance specialisty z oboru a s dlouholetou praxí ve zdravotnictví.

Každé školení obsahuje teoretickou a praktickou část. Dále je školení zakončeno certifikátem o úspěšném absolvování.

Tématické okruhy:

› oživování

› úrazy, dopravní nehody (krvácení,poleptání, popálení, zlomeniny, otravy apod.)

› první pomoc při úrazu elektrickým proudem

› praktický trénink

int(1)

Novinky

Kontaktujte nás

Petr Škoda

U Děkanky 1649/14

140 00 Praha 4

E-mail: gerbet@gerbet.cz
Tel.: +420 774 228 844


Zvětšit mapu