Požární ucpávky

Vyhláška MV ČR č. 246/2001 - §6 , §7 a §10 – ukládá vlastníkům objektů provádět nejméně jedenkrát ročně kontrolu provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení. Tuto povinnost je třeba dodržovat také z hlediska plnění pojistných povinností vlastníka objektu.

Mezi požárně bezpečnostní zařízení patří požární ucpávky, které brání šíření ohně i kouře a tím minimalizují vzniklé škody na majetku. Ucpávky vyplňují především kabelové, stropní a jiné prostupy a spáry v budovách a stavebních i výrobních objektech.

Provádíme kontrolu provozuschopnosti, odbornou montáž a nátěry požárních ucpávek: Promat, Intumex, HILTI, Dunamenti.

Konzultační činnost:

Po dohodě provedeme kontrou objektu a navrhne použití správného druhu a množství ucpávky. Jsme schopni provádět také jádrové vrtání a dokončovací zednické práce spojené s montáží ucpávek.

int(1)

Novinky

Kontaktujte nás

Petr Škoda

U Děkanky 1649/14

140 00 Praha 4

E-mail: gerbet@gerbet.cz
Tel.: +420 774 228 844


Zvětšit mapu