Hasící přístroje a hydranty

Lhůty kontrol a periodických zkoušek hasicích přístrojů a hydrantů ukládá vlastníkům objektů zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhláška č. 246/2001 Sb., která také určuje odbornou způsobilost osoby provádějicí tyto kontroly.

Nabízíme komplexní servis hasících přístrojů a hydrantů:

Hydranty

 › rozmístění hasících přístrojů po objektu

 › drobné opravy přímo na místě, opravy u nás v dílně

 › plnění všech druhů hasících přístrojů (vodní, sněhový, práškový, pěnový)

 › tlakové zkoušky hasících přístrojů, hydrantových systémů

 › revize a periodické kontroly hasících přístrojů

 › revize hydrantů nástěnných, podzemních i nadzemních

Hasicak

Poradenská činnost:

Podle Vaší provozované činnosti navrhneme správný druh hasícího přístroje, množství a jejich rozmístění. Výstupem každé revize je revizní zpráva, kterou následně předáme provozovateli objektu. Vedeme kompletní evidenci všech revizních zpráv a v případě ztráty ihned vystavíme duplikát.

int(1)

Novinky

Kontaktujte nás

Petr Škoda

U Děkanky 1649/14

140 00 Praha 4

E-mail: gerbet@gerbet.cz
Tel.: +420 774 228 844


Zvětšit mapu