První pomoc

Podle zákoníku práce má zaměstnavatel přijmout opatření proti mimořádným událostem. Jednou z těchto událostí je také poskytnutí první pomoci, kterou mají za povinnost poskytnout všichni občané. Neodborné poskytnutí první pomoci může mít opačný výsledek než bychom si doopravdy přáli. Nepodceňujte tedy toto riziko a nechejte proškolit zaměstnance specialisty z oboru a s dlouholetou praxí ve zdravotnictví.

Každé školení obsahuje teoretickou a praktickou část. Dále je školení zakončeno certifikátem o úspěšném absolvování.

Tématické okruhy:

› oživování

› úrazy, dopravní nehody (krvácení,poleptání, popálení, zlomeniny, otravy apod.)

› první pomoc při úrazu elektrickým proudem

› praktický trénink

Novinky

  • Daoreet doloregn

    13.8.2012

    Cocktails-drink-colorful-deliciousFar far away, behind the word mountains, far from the countries.

  • Dolor sit amet

    13.8.2012

    Colorido-vidro-cocktails-beber-640x960 Far far away, behind the word mountains, far from the coun.

Kontaktujte nás

Petr Škoda

U Děkanky 1649/14

140 00 Praha 4

E-mail: gerbet@gerbet.cz
Tel.: +420 774 228 844


Zvětšit mapu